Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy to zbiór przydatnych, poszukiwanych i fachowych informacji podanych w przystępnej formie a związanych z ortopedią, neurochirurgią i neurologią. Można tu znaleźć wywiady z naszymi lekarzami i terapeutami, opisy konkretnych chorób i dolegliwości oraz sposoby i metody ich skutecznego leczenia. Zapraszamy!

Przedstawiamy zebrane i uzupełnione opisy najbardziej rozpowszechnionych chorób, urazów i dolegliwości. Studia przypadków, ich przyczyny, przebieg i zagrożenia z nimi związane oraz rzecz jasna sposoby w jaki można ich uniknąć lub radzić sobie z nimi dzięki zaawansowanej ortopedii, neurologii i neurochirurgii.

Wywiady
ze specjalistami

Poprosiliśmy naszych najlepszych specjalistów – lekarzy i terapeutów, aby odpowiedzieli na pytania, które często nurtują pacjentów poszukujących fachowej wiedzy i pomocy. Lekarze i terapeuci Form opowiadają o swoim podejściu do leczenia i rehabilitacji, o trudnych przypadkach, chorobach i dolegliwości oraz najnowocześniejszych możliwościach ich leczenia dostępnych w Form.