Opis okolicy

Bark łączy kończynę górną z tułowiem. Jest okolicą unikalną ze względu na niespotykany w innych stawach zakres ruchomości. Wielość płaszczyzn, kątów i osi ruchów – a co za tym idzie, przeciążeń, na jakie staw ten jest narażony, wystawia go nieustannie na ciężkie próby wytrzymałościowe. Sprawna praca barku możliwa jest dzięki skoordynowanemu współdziałaniu stawu barkowo-obojczykowego, ramienno-łopatkowego, łopatkowo-żebrowego, mostkowo-obojczykowego, przestrzeni podbarkowej oraz licznych mięśni i tkanek miękkich. Zaburzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu każdej z wymienionych struktur mogą powodować bóle całego stawu ramiennego i znacznie wpływać na jego ruchomość.

Specyfika barku – budowa, typowe urazy i ich leczenie

O specyfice barku jako jednej z kluczowych okolic naszego aparatu ruch, zawiłościach jego budowy, sposobie funkcjonowania oraz wynikających z tego postępowaniu diagnostycznym i podejściu do leczenia mówi dr Maciej Miszczak, ortopeda-traumatolog, z ponad dwudziestoletnią praktyką kliniczną i operacyjną, specjalista Form w dziedzinie leczenia okolicy barku. Zapraszamy do lektury.

Źródła dolegliwości

 • Jednorazowe przeciążenia i powtarzalne mikroprzeciążenia powstałe w wyniku normalnego trybu życia, pracy fizycznej lub codziennego uprawiania sportu
 • Różnego stopnia i wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne w następstwie wypadków lub intensywnego uprawiania sportów ekstremalnych
 • Nasilające się z wiekiem choroby i zmiany zwyrodnieniowe
 • Wcześniejsze, nieprawidłowo przeprowadzone leczenie lub zabiegi operacyjne

Choroby i zwyrodnienia stawu barkowego:

 • Niestabilność barku
 • Zapalenie kaletki podbarkowej oraz konflikt podbarkowy
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego
 • Uszkodzenie stożka rotatorów
 • Wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów
 • Zmiany zwyrodnieniowe ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (bicepsa)
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego
 • Bark „zamrożony” – (stan zapalny torebki stawu ramienno-łopatkowego)

Urazy stawu ramiennego:

 • Uszkodzenia stożka rotatorów
 • Uszkodzenia obrąbka stawowego
 • Uszkodzenia typu SLAP
 • Zwichnięcie stawu ramiennego
 • Złamania obojczyka
 • Zwichnięcia stawu ramiennego
 • Zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 • Złamania końca bliższego kości ramiennej

Usługi

W Form oferujemy usługę medyczną jaką jest chirurgia barku, zapewniając wszelkie znane współczesnej ortopedii metody leczenia zachowawczego, operacyjno-zabiegowego i diagnostyki okolicy barku. Oto najważniejsze i najczęściej stosowane:

Diagnostyka

 • RTG
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny i rezonans magnetyczny z kontrastem
 • USG

Leczenie zachowawcze

 • Barbotage – przezskórne usunięcie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG
 • Ostrzyknięcie pod kontrolą USG zapalonej zapalenia kaletki podbarkowej oraz stawu barkowo-obojczykowego
 • Fizjoterapia przed i pooperacyjna
 • Fizjoterapia w zmianach przeciążeniowych oraz chorobach zwyrodnieniowych

Leczenie operacyjne

 • Artroskopia i bursoskopia stawu ramiennego – dekompresja przestrzeni podbarkowej
 • Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów prosta i złożona
 • Rekonstrukcja torebki stawowej z użyciem graftów
 • Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego – rekonstrukcja obrąbka stawowego
 • Stabilizacja stawu ramiennego metodą Trillat-Latarjet
 • Jednoczasowa artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego oraz rekonstrukcja stożka
 • Tenodeza oraz tenoliza ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego (bicepsa)
 • Artroskopowa stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego
 • Artroskopowa plastyka stawu barkowo-obojczykowego
 • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej
 • Reinsercja przyczepu mięśnia piersiowego większego
 • Zespolenie złamań obojczyka oraz końca barkowego obojczyka
 • Zespolenie złamania głowy kości ramiennej przy użyciu płyty kątowo-stabilnej
 • Zespolenie złamania guzka większego kości ramiennej
 • Artroskopowe zespolenie złamań panewki
 • Protezoplastyka połowiczna i całkowita
 • Bursoskopia kaletki podbarkowej, leczenie konfliktu podbarkowego
 • Artroskopowa naprawa uszkodzeń stożka rotatorów
 • Artroskopowa naprawa niestabilności stawu ramiennego – rekonstrukcja obrąbka stawowego
 • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej
 • Artroskopowe leczenie niestabilności stawu barkowo-obojczykowego
 • Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu barkowo-obojczykowego
 • Artroskopowe i otwarte leczenie złamań
 • Operacyjne leczenie złamań kości ramiennej
 • Endoprotezoplastyka barku
Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.