Opis okolicy

Kręgosłup lędźwiowy, a ściślej lędźwiowo-krzyżowy, stanowi dolną część kręgosłupa. Tworzy go w sumie od 14 do 15 kręgów usytuowanych w 3 grupach. Pierwszych pięć to ruchome kręgi lędźwiowe, które przenoszą największe przeciążenia, szczególnie gdy przyjmujemy pozycję stojącą lub siedzącą. Następnie 5 zrośniętych kręgów składających się na kość krzyżową. W połączeniu z miednicą tworzą osłonę dla jej wrażliwych narządów. I wreszcie zrośnięte kręgi kości guzicznej, zwanej też ogonową – jest ich od 4 do 5. Nie pełnią one żadnej funkcji i są jedynie pozostałością po wcześniejszych fazach ewolucyjnego rozwoju człowieka.W odcinku lędźwiowo-krzyżowym nie ma rdzenia kręgowego, gdyż kończy się on stożkiem rdzenia na pograniczu piersiowo-lędźwiowym. Kanał kręgowy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym wypełniony jest korzeniami rdzeniowymi tworzącymi tzw. ogon koński. Nerwy wychodzące z kanału kręgowego w tej okolicy odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie kończyn dolnych oraz mięśni i zwieraczy pęcherza i odbytu.

Źródła dolegliwości

Dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego należy traktować z najwyższą powagą. Mają one 6 zasadniczych źródeł:

 • Jednorazowe przeciążenia i powtarzalne mikroprzeciążenia powstałe w wyniku normalnego trybu życia, pracy fizycznej lub codziennego uprawiania sportu czy też innych zwyczajnych aktywności fizycznych
 • Wszelkiego rodzaju i różnego stopnia urazy mechaniczne spowodowane w następstwie wypadków lub intensywnego uprawiania sportów ekstremalnych, a także jako efekt chorób zawodowych, np. siedzącego trybu życia, przenoszenia ciężkich przedmiotów
 • Nasilające się z wiekiem choroby i zmiany zwyrodnieniowe
 • Złamania kompresyjne w nast.ępstwie urazów, chorób nowotworowych i osteoporozy
 • Nieprawidłowości i zaniedbania związane z okresem dorastania lub okresem młodzieńczym – np. zadawnione mikrourazy
 • Nieprawidłowo przeprowadzone wcześniejsze leczenie lub zabiegi operacyjne

Choroby i zwyrodnienia

 • Dyskopatia jedno- lub wielopoziomowa z przepuklinami dysków
 • Spondyloza lędźwiowa (uogólnione zmiany zwyrodnieniowe)
 • Stenoza (zwężenie) kanału kręgowego z uciskiem korzeni nerwów rdzeniowych
 • Stenoza otworów międzykręgowych
 • Niestabilność zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (kręgozmyk)
 •  

Urazy i zmiany
pourazowe

 • Dyskopatia pourazowa jedno- lub wielopoziomowa
 • Pourazowa niestabilność kręgosłupa z ewentualnym kręgozmykiem
 • Złamania trzonów kręgów piersiowych
 • Podwichnięcia i zwichnięcia kręgów

Usługi

W FORM oferujemy, podobnie jak w dziedzinach ortopedycznych, wszelkie znane współczesnej neurochirurgii metody diagnostyczne oraz sposoby leczenia zachowawczego i zabiegowo-operacyjnego okolicy kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego. Oto najważniejsze i najczęściej stosowane:

Diagnostyka

 • Konsultacja neurochirurgiczna
 • Szkoła zdrowego kręgosłupa

Leczenie zachowawcze

 • Fizjoterapia
 • Szkoła zdrowego kręgosłupa

Leczenie operacyjne

 • Mikrodiscektomia lędźwiowa wykonywana techniką mikrochirurgiczną  lub techniką endoskopową
 • Wertebroplastyka, kyfoplastyka – wzmocnienie złamanego kręgu cementem kostnym oraz leczenie naczyniaków kręgów
 • Usunięcie dysku lędźwiowego z dostępu przedniego z artroplastyką (ruchoma proteza dysku)
 • Stabilizacja transpedikularna w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze stabilizacją międzytrzonową  TLIF/PLIF – w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, deformacji kręgosłupa, złamań i zmian nowotworowych w kręgosłupie
 • Minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa – zabiegi stabilizacji transpedikularnej w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze stabilizacją TLIF w technice przezskórnej
 • Korekcja deformacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
 • Stabilizacja stawu krzyżowo-biodrowego w technice minimalnej inwazji
 • Stabilizacja stawu międzykręgowego – typu Facet Wedge
 • Kompleksowe zabiegi rewizyjne po nieudanych zabiegach chirurgii kręgosłupa
 • Selektywna blokada korzenia rdzeniowego pod kontrolą radiologiczną
 • Termolezja
 • Terapia wewnątrzdyskowa: nukleoplastyka, Discogel
 • Podanie autogennych komórek macierzystych okołokręgosłupowo