Opis okolicy

Kręgosłup jest osią i podporą całego ludzkiego ciała. To główny element konstrukcyjny człowieka, złożony z 34 kręgów i 23 dysków tworzących razem segmenty ruchowe, które umożliwiają wszechstronny ruch tułowia i głowy. Na kręgosłupie opierają się lub są do niego pośrednio i bezpośrednio przyczepione kości szkieletu, mięśnie, tkanki i narządy wewnętrzne. Oprócz funkcji konstrukcyjnych kręgosłup pełni również rolę głównego amortyzatora i ochronnego kanału dla struktur nerwowych ludzkiego ciała – rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych. Nerwy te rozgałęziają się poprzez otwory międzykręgowe, rozprowadzające impulsy nerwowe z mózgu do najdalszych zakątków ciała. 

Każdy z poukładanych jeden na drugim kręgów zbudowany jest z trzonu, łuku i 5 wyrostków – 2 poprzecznych, 1 kolczystego, oraz 2 stawowych. Wyrostki stawowe sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy pokryte chrząstką i wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie i sprawia, że powierzchnie stawowe ślizgają się gładko, umożliwiając zginanie, prostowanie, ruchy boczne i skrętne całego kręgosłupa. Kręgi rozdzielone są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Każdy krążek jest zbudowany z pierścienia włóknistego, który otacza jądro miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy między sąsiednimi kręgami. Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku i rozkłada ją równomiernie na całą ich powierzchnię. Dzięki temu kręgi nie ocierają się o siebie i wzajemnie nie uszkadzają. 

Kręgosłup podzielony jest na 5 odcinków: kręgosłup szyjny, kręgosłup piersiowy, kręgosłup lędźwiowy, kość krzyżową oraz kość guziczną (ogonową). Dwa ostatnie z wymienionych odcinków są zrośniętymi kręgami – pierwszy z nich, połączony z talerzami biodrowymi, tworzy miednicę i chroni narządy wewnętrzne miednicy, drugi stanowi pozostałość po wcześniejszych etapach rozwoju i nie pełni żadnej istotnej funkcji.

Odcinki kręgosłupa

Należy pamiętać, że konsekwencją wszelkich chorób, urazów i zwyrodnień w obrębie kręgosłupa są lub mogą być nieprawidłowości działania kluczowych nerwów odpowiedzialnych za poszczególne partie organizmu. Dlatego w FORM, każdy z odcinków kręgosłupa rozpatrujemy osobno w ramach wąskiej specjalizacji.