Jest to specjalizacja medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy – nazywany w skrócie OUN – stanowi mózg i rdzeń kręgowy. Układ obwodowy to połączenia nerwowe między OUN a poszczególnymi narządami i mięśniami.

Specjalista neurolog zajmuje się badaniem czynności układu nerwowego oraz potencjalnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu takich jak bóle głowy, zaburzenia koordynacji, równowagi, zaburzenia mowy, wzroku oraz wszelkiego rodzaju stany bólowe i wszelkie inne neurologiczne objawy nieswoiste. Badania te polegają na obserwacji reakcji ciała na określone bodźce oraz analizie badań obrazowych takich jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

Specjaliści neurologii

Źródła dolegliwości neurologicznych

Przyczyny chorób i dolegliwości neurologicznych są bardzo rozległe i niezwykle indywidualne. Przede wszystkim ze względu na specyfikę mózgu. Najczęstsze przyczyny to:

 • infekcje bakteryjne i wirusowe,
 • przebyte urazy i mikro urazy,
 • zatrucia,
 • nowotwory,
 • wylewy i udary,
 • zmiany naczyniowe,
 • wrodzone wady genetyczne,
 • zmiany zwyrodnieniowe i zwyrodnienia wrodzone,
 • cukrzyca,
 • alkoholizm i narkomania,
 • zwyrodnienia i urazy kręgosłupa,
 • zmiany ortopedyczne,
 • niedobory witamin i minerałów.

Objawy dolegliwości neurologicznych

Repertuar objawów neurologicznych jest bardzo szeroki, różnorodny  i bardzo indywidualny. Neurolog zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem dolegliwości takich jak:

 • szeroko pojęte bóle,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • kurcze i drżenie mięśni,
 • zaburzenia czucia,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • szumy uszne,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • problemy z pamięcią,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia przytomności i omdlenia,
 • nieprawidłowa praca zwieraczy (np. zaburzenia w oddawaniu moczu).

Najczęstsze choroby na tle neurologicznym

Wśród chorób, których leczeniem zajmuje się neurolog, można wymienić te najbardziej rozpowszechnione:

 • zwyrodnienia kręgosłupa
 • rwa kulszowa,
 • padaczka,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • pląsawica Huntingtona,
 • choroba Wilsona,
 • choroba Alzheimera,
 • udar mózgu oraz stany po udarze mózgu,
 • stany po zapaleniu mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych,
 • guzy mózgu,
 • migrena i inne bóle głowy,
 • nerwica,
 • miastenia,
 • miopatie,
 • miotonia.

Badania neurologiczne

Ze względu na specyfikę dolegliwości neurologicznych, ich indywidualny charakter oraz wielość potencjalnych przyczyn – precyzyjne i dokładne badania odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym rozpoznaniu i walce z następstwami chorób neurologicznych. W celu jak najdokładniejszej diagnostyki, neurolog może zlecić następujące badania:

 • Tomografia komputerowa (TK)- to bardzo dokładne badanie radiologiczne, które wykorzystuje promienie rentgena. Najczęściej przeprowadza się TK głowy, kręgosłupa, ale tak naprawdę można zbadać w ten sposób każdą część ciała. Pozwala wykryć nieprawidłowości w obrębie mózgu, zmiany zwyrodnieniowe, zmiany nowotworowe;
 • Rezonans magnetyczny (MRI) – podobnie jak TK, to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej o dużej dokładności. Wykorzystuje się ją do badania mniejszych zmian patologicznych;
 • Elektroencefalografia (EEG) – bada bioelektryczną czynność mózgu, pozwala rozpoznać szereg chorób neurologicznych, np. padaczkę, guz mózgu, zapalenie mózgu, bezsenność;
 • Tomografia emisyjna PET-CT – bardzo nowoczesne badanie, które wykorzystuje się w medycynie nuklearnej. Stanowi połączenie klasycznej tomografii komputerowej (CT) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Dzięki tej ostatniej metodzie można przeanalizować metabolizm zmian chorobowych, który różni się od metabolizmu zdrowych komórek.
Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.