Form jest nowoczesną kliniką oferującą zintegrowane i holistyczne leczenie w dziedzinie ortopedii i neurochirurgii. W naszej codziennej praktyce stosujemy wszelkie dostępne współczesnej medycynie światowej metody leczenia zachowawczego, operacyjnego oraz zaawansowaną diagnostykę.

Ortopedia
i Traumatologia

Ortopedia jest jedną ze specjalizacji lekarskich. Skupia się na diagnostyce, leczeniu zachowawczym i operacyjnym wszelkiego rodzaju schorzeń, zmian zwyrodnieniowych, wad wrodzonych lub nabytych, a także zapaleń, zakażeń, infekcji, nowotworów oraz urazów i zmian pourazowych narządu ruchu.

Czytaj więcej

Neurochirurgia

Kręgosłup jest osią i podporą całego ludzkiego ciała. To główny element konstrukcyjny człowieka, złożony z 34 kręgów i 23 dysków tworzących razem segmenty ruchowe, które umożliwiają wszechstronny ruch tułowia i głowy. Na kręgosłupie opierają się lub są do niego pośrednio i bezpośrednio przyczepione kości szkieletu, mięśnie, tkanki i narządy wewnętrzne.

Czytaj więcej

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest kompleksowym zespołem działań terapeutycznych i zabiegowych podejmowanych w celu przywrócenia pacjentom pełnej sprawności po przebytych urazach, operacjach lub w następstwie chorób nagłych i chorób przewlekłych.

Inne specjalizacje