Specjalizacje

Form jest nowoczesną kliniką oferującą zintegrowane i holistyczne leczenie w dziedzinie ortopedii i traumatologii, chirurgii kręgosłupa, neurochirurgii oraz neurologii, a także pełnoprofilowej rehabilitacji. W naszej codziennej praktyce stosujemy wszelkie dostępne współczesnej światowej medycynie metody leczenia zachowawczego, operacyjnego, zaawansowaną diagnostykę oraz rehabilitację.

Ortopedia
i Traumatologia

Ortopedia jest jedną ze specjalizacji lekarskich. Skupia się na diagnostyce, leczeniu zachowawczym i operacyjnym wszelkiego rodzaju schorzeń, zmian zwyrodnieniowych, wad wrodzonych lub nabytych, a także zapaleń, zakażeń, infekcji, nowotworów oraz urazów i zmian pourazowych narządu ruchu.

Czytaj więcej

Neurochirurgia
i chirurgia kręgosłupa

Neurochirurgia, czyli chirurgia układu nerwowego, jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem operacyjnym chorób i urazów układu nerwowego lub dolegliwościami bezpośrednio powiązanymi z układem nerwowym – np. urazy i schorzenia kręgosłupa takie jak: dyskopatia, kręgozmyk, złamania w obrębie kręgosłupa.

Czytaj więcej

Neurologia

Jest to specjalizacja medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy – nazywany w skrócie OUN – stanowi mózg i rdzeń kręgowy. Układ obwodowy to połączenia nerwowe między OUN a poszczególnymi narządami i mięśniami.

Czytaj więcej

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest kompleksowym zespołem działań terapeutycznych i zabiegowych podejmowanych w celu przywrócenia pacjentom pełnej sprawności po przebytych urazach, operacjach lub w następstwie chorób nagłych i chorób przewlekłych.

Inne specjalizacje

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.