Specjaliści

Rehabilitacja

Zabiegi fizykoterapeutyczne

Szkoła Zdrowego Kręgosłupa

Ćwiczenia z wykorzystaniem łóżka Reformer
/ Wall Unit / Ladder Barrel

(Czas wizyty: 60 min )

Trening funkcjonalny

(Czas wizyty: 60 min )

Specjalistyczne ćwiczenia lecznicze

(Czas wizyty: 60 min )

Reha Pilates

(Czas wizyty: 60 min )