Specjaliści

Rehabilitacja

Zabiegi fizykoterapeutyczne

Szkoła Zdrowego Kręgosłupa

Ćwiczenia z wykorzystaniem łóżka Reformer
/ Wall Unit / Ladder Barrel
(Czas wizyty: 60 min )

Trening funkcjonalny
(Czas wizyty: 60 min)

Specjalistyczne ćwiczenia lecznicze
(Czas wizyty: 60 min)

Reha Pilates
(Czas wizyty: 60 min)