Form
Grupa Lekarska

Leczenie. Zawsze i przede wszystkim. Chociaż w FORM wolimy o tym myśleć jak o kompleksowej, możliwie najbardziej nowatorskiej i skutecznej usłudze medycznej. Podejściu łączącemu konsultacje, diagnostykę, zabiegi operacyjne, leczenie i fizjoterapię – w spójny, holistyczny proces, na końcu którego jest powrót do zdrowia.

Czytaj więcej

Specjalizacje

FORM jest nowoczesną kliniką oferującą zintegrowane i holistyczne leczenie (schorzeń i urazów) w dziedzinie (wysoko wykwalifikowanej) ortopedii i neurochirurgii. W naszej codziennej praktyce stosujemy wszelkie dostępne współczesnej medycynie światowej metody leczenia zachowawczego, operacyjnego oraz zaawansowaną diagnostykę.

Ortopedia
i Traumatologia

Ortopedia jest jedną ze specjalizacji lekarskich. Skupia się na diagnostyce, leczeniu zachowawczym i operacyjnym wszelkiego rodzaju schorzeń, zmian zwyrodnieniowych, wad wrodzonych lub nabytych, a także zapaleń, zakażeń, infekcji, nowotworów oraz urazów i zmian pourazowych narządu ruchu.

Czytaj więcej

Neurochirurgia

Kręgosłup jest osią i podporą całego ludzkiego ciała. To główny element konstrukcyjny człowieka, złożony z 34 kręgów i 23 dysków tworzących razem segmenty ruchowe, które umożliwiają wszechstronny ruch tułowia i głowy. Na kręgosłupie opierają się lub są do niego pośrednio i bezpośrednio przyczepione kości szkieletu, mięśnie, tkanki i narządy wewnętrzne.

Czytaj więcej

Rehabilitacja

Zespół

FORM to grupa najwyższej światowej klasy specjalistów. W skład naszego zespołu wchodzą wybitni i doświadczeni lekarze – ortopedzi i nerochirurdzy, doskonale wyszkoleni, certyfikowani fizjoterapeuci oraz specjaliści z dziedzin uzupełniających leczenie takich jak psychologia, deietetyka i dietoterapia.

Kontakt

ul. Świetlików 3
06-903 Warszawa