Form Grupa Lekarska

Form jest nowoczesną kliniką oferującą zintegrowane i holistyczne leczenie w dziedzinie ortopedii, neurochirurgii i rehabilitacji (fizjoterapii). W naszej codziennej praktyce stosujemy wszelkie dostępne współczesnej medycynie światowej metody leczenia zachowawczego, operacyjnego oraz zaawansowaną diagnostykę.

Czytaj więcej

Aktualności

W tej części można znaleźć bieżące informacje z życia kliniki Form. Doniesienia o szkoleniach, kursach i konferencjach, w których wzięli udział nasi specjaliści, artykuły i wydarzenia medialne związane z działaniem kliniki oraz informacje specjalistyczne dotyczące poszczególnych schorzeń i najnowszych metod leczenia wprowadzanych do naszej codziennej praktyki.

Dowiedz się więcej

Ortopedia
i Traumatologia

Ortopedia jest jedną ze specjalizacji lekarskich. Skupia się na diagnostyce, leczeniu zachowawczym i operacyjnym wszelkiego rodzaju schorzeń, zmian zwyrodnieniowych, wad wrodzonych lub nabytych, a także zapaleń, zakażeń, infekcji, nowotworów oraz urazów i zmian pourazowych narządu ruchu.

Czytaj więcej

Neurochirurgia
i chirurgia kręgosłupa

Neurochirurgia czyli chirurgia układu nerwowego, jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem operacyjnym chorób i urazów układu nerwowego.

Czytaj więcej

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest kompleksowym zespołem działań terapeutycznych i zabiegowych podejmowanych w celu przywrócenia pacjentom pełnej sprawności po przebytych urazach, operacjach lub w następstwie chorób nagłych i chorób przewlekłych.

Zespół

Form to grupa najwyższej światowej klasy specjalistów. W skład naszego zespołu wchodzą wybitni i doświadczeni lekarze – ortopedzi i neurochirurdzy, doskonale wyszkoleni, certyfikowani fizjoterapeuci oraz specjaliści z dziedzin uzupełniających leczenie takich jak psychologia, dietetyka i dietoterapia.

Poznaj wszystkich specjalistów