Dr Sławomir Mihułka

Neurologia

Profil

Lekarz – neurolog, specjalista interwencyjnej medycyny bólu. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Ma za sobą także studia podyplomowe w dziedzinie medycyny bólu i traumatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dr Sławomir Mihułka jako pierwszy w Polsce uzyskał międzynarodowy certyfikat z interwencyjnych metod leczenia bólu- FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) nadany przez World Institute of Pain (USA). Uczestnik ogromnej liczby kursów, szkoleń i konferencji organizowanych i prowadzonych przez renomowane ośrodki medyczne i wybitnych specjalistów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz World Institute of Pain.

Specjalizuje się w:

  • leczeniu przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
  • leczeniu szyjnopochodnych bólów głowy
  • leczeniu neuralgii potylicznej
  • leczeniu zespołów bólowych nerwów obwodowych z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych