Dr n. med. Paweł Lis

Neurochirurg

Profil

Lekarz – neurochirurg, doktor nauk medycznych ze specjalizacją drugiego stopnia. Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista z niezwykle bogatym, kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym i operacyjnym w dziedzinie chirurgii kręgosłupa i neurochirurgii, wspartym dogłębną wiedzą zdobytą w najlepszych ośrodkach neurochirurgiichirurgii kręgosłupa w Polsce, Holandii, USA, Niemczech, we Francji i w Słowenii.

Praktyka i doświadczenie

Dr Paweł Lis zajmuje się chirurgią kręgosłupa od roku 1999. Zetknął się z nią na Oddziale Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie pod kierownictwem prof. Jana Haftka. Następnie pracował w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej Szpitala na Banacha w Warszawie oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.

Kursy i szkolenia

Neurochirurg Paweł Lis jest lekarzem o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, który swoje umiejętności zawodowe systematycznie poszerza poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, przede wszystkim z zakresu chirurgii kręgosłupa. Ukończył między innymi 4-letni Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS), 3-miesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w L’hopital Lariboisière w Paryżu pod kierownictwem profesora Bernarda George’a, 3-miesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Lublanie w Słowenii pod kierownictwem profesora Vinco V. Dolenca, międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Klinice Bagatele w Bordeaux we Francji pod kierownictwem dr Jeana Destandau, międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa we Fryburgu w Niemczech, międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa w Memphis w USA oraz wiele innych szkoleń międzynarodowych i krajowych – głównie z zakresu chirurgii kręgosłupa.

Dr Lis odbył także liczne kursy specjalistyczne w zakresie chirurgii podstawy czaszki, w tym kurs „Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki: choroby kąta mostowo-móżdżkowego i kości skroniowej”. Systematycznie uczestniczy w kongresach i zjazdach naukowych: brał udział m.in. w XII Światowym Kongresie Neurochirurgów (WFNS) w Sydney, VI Kongresie Europejskiej Federacji Krajowych Towarzystw Ortopedii i Traumatologii (EFORT) w Helsinkach, XII Europejskim Kongresie Neurochirurgii (EANS) w Lizbonie oraz w Zjeździe Północnoamerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w Austin. Dr Lis ma również zdobytą w Holandii licencję wykładowcy i trenera w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki.

Specjalizuje się w następujących
operacjach i zabiegach:

  • leczenie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, stawów i narządów ruchu,
  • operacje dyskopatii lędźwiowej, w tym z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych (przezskórna nukleoplastyka technologią Coblation, endoskopowe usunięcie dysku lędźwiowego metodą Endospine, mikrochirurgiczne usunięcie dysku lędźwiowego) u pacjentów, zwłaszcza młodych,
  • usuwanie bólu dolnego odcinka kręgosłupa z cechami dyskopatii lędźwiowej,
  • zabiegi usunięcia dysku lędźwiowego z dostępu przedniego ze stabilizacją międzytrzonową i sztuczną protezą dysku,
  • zabiegi usunięcia dysku lędźwiowego ze stabilizacją międzytrzonową i stabilizacją przednasadową,
  • operacje dyskopatii szyjnej z zastosowaniem artrodezy i artroplastyki w stabilizacji międzytrzonowej po usunięciu dysku szyjnego,
  • leczenie dyskopatii lędźwiowej, spondylozy, bólów kręgosłupa oraz usuwanie przepuklin dysku i jądra miażdżystego.

Operacje
i zabiegi zespołowe

Dr Lis przeprowadza również operacje w ścisłej współpracy z innymi specjalistami. Są nimi dr Wichrowski i dr Piwowarski. Takie operacje prowadzone są przez wymienionych lekarzy wspólnie lub przez wybranego z nich po zespołowej, drobiazgowej konsultacji. Dzięki temu pacjenci mogą skorzystać z najwyższej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w skróconym czasie związanym z oczekiwania na zabieg lub operację.

Zespół fizjoterapeutów
dr. Lisa

W Form w ramach holistycznego podejścia do leczenia – zarówno inwazyjnego, małoinwazyjnego jak i również zachowawczego – nasi lekarze specjaliści bezpośrednio współpracują z fizjoterapeutami. Dr Paweł Lis współpracuje bezpośrednio również z mgr Danielem de Laurans, mgr Maciejem Jabłońskim, mgr Katarzyną Chechlińską, a dodatkowo w ramach naszej Szkoły Zdrowego Kręgosłupa z Sonią Wieczorek naszą ekspertką terapii Reha-Pilates.

Przynależność do towarzystw
medycznych i naukowych

Jest członkiem wielu prestiżowych towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa czy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Jest autorem wielu znaczących publikacji naukowych.

Paweł Lis jest członkiem licznych prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC). Od grudnia 2006 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, jest także dyrektorem medycznym Kliniki Rehabilitacji NZOZ Nowy Dwór w Nowym Kawęczynie.

Jest również autorem licznych publikacji naukowych.

Kompendium wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów będących zapisem rozmowy z Dyrektorem Medycznym Form – dr. Pawłem Lisem, neurochirurgiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie chirurgii kręgosłupa i neurochirurgii, doktorem nauk medycznych ze specjalizacją drugiego stopnia.

Gdzie przyjmuje
dr Paweł Lis ?

Form Grupa Lekarska
ul. Świetlików 3

Umów się na wizytę:
+48 22 666 95 95

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.