Profil

Lekarz – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Praktyk prowadzący leczenie w oparciu o staranną i dogłębną diagnozę. Od początku kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. A. Grucy w Otwocku. Doświadczenie zawodowe pogłębiał na licznych kursach i szkoleniach doskonalących w Austrii i Szwajcarii. Jest posiadaczem certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka. Wykładowca na kursach doskonalących dla lekarzy operatorów.

Specjalizuje się w:

  • Chirurgii kończyny górnej
  • Leczeniu powikłań zrostów kostnych w obrębie kończyny górnej
  • Leczeniu schorzeń i urazów wszystkich okolic w obrębie kończyny górnej
  • Leczeniu zespołów uciskowych łokcia i nadgarstka
  • Leczeniu chorób ścięgien w obrębie kończyny górnej w tym nadgarstka
  • Artroskopii nadgarstka
  • Leczeniu chorób i urazów ścięgna Achillesa

Gdzie przyjmuje
dr Filip Kucharczyk ?

Form Grupa Lekarska
ul. Świetlików 3

Umów się na wizytę:
+48 22 666 95 95