Co to jest traumatologia narządu ruchu i jakimi dolegliwościami zajmuje się specjalista traumatolog?

sygnet_form
Traumatologia narządu ruchu - co to? Czym zajmuje się traumatolog?

Gdybyśmy zadali sobie pytanie: do jakiego specjalisty mają się udać pacjenci, z których jeden cierpi z powodu złamania kości, drugi na osteoporozę, trzeci ma kręgozmyk, czwarty zerwał ścięgno Achillesa, piąty wymaga przeszczepu skóry, natomiast szósty wstawienia protezy biodra? Odpowiedź będzie jedna: do specjalisty traumatologa

Co to jest traumatologia i czym zajmuje się ta dziedzina?

W najwęższym rozumieniu jest to specjalizacja zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem wszelkiego rodzaju urazów i chorób na ich tle. Traktując traumatologię szeroko, możemy powiedzieć, że jest to bardziej zaawansowana specjalizacja lekarska o wyższych kompetencjach w dziedzinach – chirurgii, ortopedii lub neurochirurgii, zajmująca się przyczynami, mechanizmami, skutkami i sposobami leczenia chorób narządu ruchu.

Chcąc szerzej wyjaśnić tę specjalizację i to, czym dokładnie zajmują się specjaliści traumatolodzy oraz jakie choroby i dolegliwości leczą – należy zdefiniować termin, jakim jest narząd ruchu

Co to jest narząd ruchu?

Narząd ruchu to niezmiernie skomplikowany w swojej budowie i wzajemnych zależnościach układ będący częścią naszego organizmu. Jest odpowiedzialny za utrzymywanie postawy, wykonywanie wszelkich ruchów, czynności oraz przemieszczanie się. Narząd ruchu składa się:

  • z układu kostnego wraz z jego połączeniami, czyli stawami, 
  • z układu mięśniowego czynnego, czyli mięśni ze zdolnością kurczenia się (najczęściej mięśni szkieletowych), 
  • z układu więzadłowego, czyli tkanek łączących kości ze sobą i wspierających stawy,
  • z części układu nerwowego, która odpowiedzialna jest za sterowanie czynnościami fizycznymi, a także za odczuwanie fizyczne – dotyk i ból.  

Traumatologia narządu ruchu jest zatem dziedziną medycyny i specjalizacją, w ramach której leczy się wszelkie dolegliwości układów tworzących narząd ruchu człowieka ze szczególnym wskazaniem dolegliwości powstałych w wyniku i na tle urazów oraz dolegliwości wymagających leczenia zabiegowego i operacyjnego. 

Traumatolog - kto to jest i czym się zajmuje?

Lekarz, specjalista traumatolog zajmuje się rozpoznawaniem, diagnozowaniem oraz leczeniem operacyjnym chorób, wad, urazów i patologii w obrębie układu ruchu. Ze względu na niebywały stopień komplikacji tego układu, a także ilość chorób, ich przyczyn, sposobów leczenia, mnogość metod operacyjnych i wielu innych czynników z zakresu zaawansowanej medycyny, bio-mechaniki, transplantologii, rozwoju technik operacyjnych i technologii medycznych – nie ma możliwości, aby jeden lekarza – nawet wybitny traumatolog, mógł być specjalistą w każdej z dziedzin obejmujących leczenie i diagnozowanie chorób i urazów narządu ruchu. Dlatego w ramach traumatologii występują pomniejsze specjalizacje dedykowane odpowiednim układom czy też częściom narządu ruchu. Traumatolog jest więc najczęściej:

  • chirurgiem traumatologiem – czyli specjalistą w dziedzinie tkanek miękkich, układu mięśniowego i więzadłowego, 
  • ortopedą traumatologiem czyli specjalistą w dziedzinie układu kostnego,
  • neurochirurgiem traumatologiem – czyli specjalistą w dziedzinie kręgosłupa i układu nerwowego sterującego czuciem i ruchem.

Jak widać, odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu traumatologii nie jest prosta. Wynika to przede wszystkim z tego, że jako taka – traumatologia jest po prostu wyższym stopniem kompetencji danej specjalizacji lekarskiej. Absolwenci medycyny, aby zdobyć tę specjalizację, muszą kształcić się o rok dłużej niż absolwenci klasycznych wydziałów lekarskich. Wracając do nieco przewrotnego pytania ze wstępu artykułu dotyczącego leczenia poszczególnych dolegliwości, można na nie odpowiedzieć, że wybór specjalisty traumatologa będzie zależał od rodzaju choroby, na którą cierpi pacjent. Jeśli jest to złamanie lub inna choroba szkieletu i kośćca, najlepiej udać się do traumatologa ortopedy, jeśli będzie to choroba związana z kręgosłupem i dolegliwościami neurologicznymi, w takim przypadku najlepszym wyborem będzie wizyta u traumatologa neurochirurga.  

Najczęstsze pytania pacjentów dotyczące specjalizacji traumatologicznej

Jest rzeczą absolutnie zrozumiałą, że zawiłości związane z poszczególnymi specjalizacjami – traumatologią szczególnie – wzbudzają liczne wątpliwości i pytania.  Dlatego przygotowaliśmy jako uzupełnienie naszego artykułu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez pacjentów. Oto one:   

 

„Jaka jest różnica między traumatologiem a ortopedą?”

Ortopeda to lekarz specjalista, który ukończył pięcioletnie, pełne studia lekarskie. Traumatolog to lekarz specjalista, który ukończył sześcioletnie studia lekarskie rozszerzone właśnie o specjalizację w dziedzinie traumatologii. Może być on ortopedą lub chirurgiem, bądź neurochirurgiem. Specjalizacja traumatologiczna pozwala lekarzom zajmować się leczeniem urazów i skomplikowanych, zaawansowanych chorób oraz przeprowadzać operacje. Lekarz ortopeda w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji lub w przypadku poważnego urazu skieruje pacjenta do ortopedy traumatologa.

 

 „Jakie choroby diagnozuje i leczy traumatolog narządu ruchu?”

Traumatolodzy narządu ruchu zajmują się leczeniem zachowawczym, ale przede wszystkim leczeniem operacyjnym i związanym z nim leczeniem rehabilitacyjno-zabiegowym we współpracy z rehabilitantami. Leczenie takie dotyczy wszelkich chorób i urazów narządu ruchu. To dziesiątki przypadków i nie sposób ich tu wymienić. Ogólnie można powiedzieć, że są to wszelkiego rodzaju złamania, skręcenia i zwichnięcia kości i stawów, przeszczepy i rekonstrukcje kości i stawów, przeszczepy tkanek, mięśni i nerwów, rekonstrukcje tkanek, mięśni, kości, stawów i nerwów, leczenie chorób nowotworowych kości i układu nerwowego, leczenie wszelkich zwyrodnień w obrębie kręgosłupa, wczepianie implantów i protez, czyli protezoplastyka, korekty wad wrodzonych i nabytych, leczenie zmian degeneracyjnych kości, tkanek, mięśni i nerwów w wyniku chorób infekcyjnych, rozwojowych, nowotworowych i genetycznych. 

 

„Kiedy należy umówić wizytę u traumatologa narządu ruchu” 

Oczywiście specjalista traumatolog będzie automatycznym wyborem w przypadku urazu – czyli złamania, zmiażdżenia, skręcenia, amputacji lub pęknięcia w obrębie narządu ruchu. W przypadku schorzeń przewlekłych lub ukrytych i niezdiagnozowanych, w których występują bóle lub objawy neurologiczne w obrębie układu ruchu, należy również skonsultować się ze specjalistą traumatologiem.

 

„Kto wystawia skierowanie do traumatologa?” 

W polskim systemie leczniczym rolę kierującego do specjalistów pełni lekarz pierwszego kontaktu. Wizytę u traumatologa może poprzedzać wizyta u lekarza internisty, ortopedy bądź u neurologa. Oczywiście w przypadku pacjentów wstępnie zdiagnozowanych lub kontynuujących leczenie można mówić o konsultacjach już bezpośrednio u konkretnego specjalisty traumatologa.  

Traumatologia narządu ruchu w Form

Większość lekarzy w Form to specjaliści traumatolodzy w poszczególnych dziedzinach związanych z ortopedią bądź z neurochirurgią. Specyfika naszej kliniki polega między innymi na tym, że działają oni w specjalistycznych zespołach lekarskich i terapeutycznych. W ramach takiego zespołu pacjent znajdzie odpowiednie kompetencje związane z traumatologią neurochirurgiczną, traumatologią ortopedyczną oraz z rehabilitacją. W sytuacji kiedy pacjent trafia do któregoś z naszych lekarzy bądź terapeutów pracującego w ramach takiego zespołu, może liczyć nie tylko na szybkie i precyzyjne rozpoznanie problemu, ale także może zostać przekierowany, w razie takiej potrzeby i konieczności, do tego specjalisty, który będzie najodpowiedniejszy z punktu widzenia zdiagnozowanej choroby czy dolegliwości. Drugą specyficzną cechą Form i naszych lekarzy specjalistów traumatologów jest dodatkowa wąska specjalizacja. Oznacza to, że oprócz specjalizacji traumatologicznej w ortopedii lub neurochirurgii, to dodatkowo każdy z nich specjalizuje się w bardzo wąskiej, charakterystycznej dziedzinie dotyczącej określonej okolicy lub określonych chorób narządu ruchu. 

 

W przypadku chorób kręgosłupa będą to:

 

W przypadku chorób i dolegliwości typowo ortopedycznych będą to:

  • dr Maciej Klich i jego zespół lekarsko-terapeutyczny specjalizujący się w chirurgii ręki i nadgarstka oraz chirurgii łokcia,
  • dr Michał Szyszka specjalizujący się w alloplastyce, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz chirurgii biodra i kolana (chirurgii rewizyjnej stawów biodrowego i kolanowego),
  • dr Paweł Adamczyk będący specjalistą w dziedzinie chirurgii kolana (leczenia operacyjnego chorób i urazów kolana), stopy i stawu skokowego na tle kontuzji sportowych. 

Pozostali lekarze traumatolodzy Form także mają swoje szczególne, wąskie specjalizacje, o których można się dowiedzieć z opisu ich kompetencji i doświadczenia w leczeniu poszczególnych chorób i dolegliwości. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w profilu każdego z naszych lekarzy. 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać także przed umówieniem wizyty, kontaktując się z nami bezpośrednio. Zapraszamy.

Udostępnij artykuł

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.