Dr n. med. Maciej Bujko

Neurochirurg

zespół form

Profil

Maciej Bujko – lekarz, specjalista chirurgii i neurochirurgii, szczególnie w dziedzinie chirurgii wewnątrzczaszkowej ośrodkowego układu nerwowego – zwłaszcza w zakresie nowotworów mózgu i podstawy czaszki oraz w dziedzinie neurochirurgii naczyniowej i leczenia wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Dr Bujko jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację neurochirurgiczną odbył w Klinice Neurochirurgicznej macierzystej uczelni. Wiedzę i umiejętności zawodowe rozwijał pod kierunkiem wybitnych, czołowych polskich neurochirurgów – prof. Marchela i prof. Ząbka.

Jest absolutnym specjalistą w swoich dziedzinach, wieloletnim praktykiem w dziedzinie zaawansowanej neurochirurgii, posiada unikalne techniki i umiejętności operacyjne w tym tak rzadkie jak zabiegi i operacje endowaskularne. Dr Bujko przeprowadził samodzielnie ponad 2000 operacji.

Praktyka
i doświadczenie

Na co dzień pracuje na Oddziale Neurochirurgii Szpitala zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Jednak swoje ogromne doświadczenia zbierał wcześniej w  Klinikach Neurochirurgii WUM i CMPK w Warszawie, na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie, w Szpitalu Praskim, w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie oraz w Klinice Neurochirurgii GammaKnife w Warszawie. Doskonalił się także w renomowanych ośrodkach szkoleniowych i medycznych w Europie – głównie we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Czechach, Szwecji, Holandii, Anglii i w Niemczech.

Operacje
i zabiegi zespołowe

Neurochirurg Bujko przeprowadza również operacje w ścisłej współpracy z innymi specjalistami. Są nimi dr Rafał Górski, dr Wichrowski i dr Mihułka. Takie operacje prowadzone są przez wymienionych lekarzy wspólnie lub przez wybranego z nich po zespołowej, drobiazgowej konsultacji. 

Specjalizuje się w:

 • chirurgia mózgu,
 • chirurgia podstawy czaszki,
 • chirurgia kręgosłupa,
 • krwiaki wewnątrzczaszkowe,
 • dyskopatie szyjne i piersiowe z dostępów przednich i tylnych,
 • instrumentalne stabilizacje kręgosłupa,
 • sztuczne dyski,
 • odbarczenia szczytowo-potyliczne w zespole Chiari,
 • operacje padaczki – resekcje płatów czołowych, lezjonektomie, VNS,
 • zespół mięśnia pochyłego przedniego,
 • plastyka podstawy czaszki,
 • guzy mózgu i podstawy czaszki,
 • pourazowe krwiaki mózgowe,
 • pourazowe oraz samoistne krwiaki śródmózgowe, nadnamiotowe i tylnej jamy czaszki,
 • guzy kąta mostowo-móżdżkowego,
 • operacje guzów przysadki przez zatokę krzyżową,
 • guzy oczodołu,
 • operacje naczyniaków i tętniaków mózgu (pękniętych i niepękniętych),
 • operacje endowaskularne,
 • naczyniaki rdzenia kręgowego,
 • zespolenia nerwów obwodowych,
 • drenaże komorowe zewnętrzne,
 • zastawki komorowo-otrzewnowe,
 • endoskopowe operacje wodogłowia i guzów mózgu,
 • ropnie mózgu,
 • wgłobienia kości czaszki,
 •  plastyka kości czaszki,
 • leczenie neurochirurgiczne:
  – blokady stawów międzykręgowych
  – epiduralne stymulatory nerwu błędnego i rdzenia kręgowego.
 • operacje neuralagii trójdzielnej i językowo-gardłowej.

Kursy i szkolenia

 • Polska Szkoła Neurochirurgii – cykl czteroletni.
 • Europejskie Towarzystwo Neurochirurgii EANS – cykl czteroletni z egzaminem.
 • Europejskie Towarzystwo Neuroradiologiczne – kurs neuroradiologii.
 • Podyplomowe Studia Medycyny Bólu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Polska Szkoła Neurochirurgii:
  – neuroonkologia,
  – neurotraumatologia,
  – neurochirurgia dziecięca,
  – neurochirurgia czynnościowa i stereotaktyczna,
  – chirurgia kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
  – leczenie chorób układu naczyniowego mózgu.
 • The European Association of Neurosurgical Societies:
  – neurochirurgiczne operacje naczyniowe,
  – neurochirurgia mózgu i neurochirurgia pediatryczna,
  – urazy głowy i neurochirurgia funkcjonalna,
  – nerwy kręgosłupa i nerwy obwodowe,
  – nowotwory mózgu.

Przynależność do towarzystw
medycznych i naukowych:

 • Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów EANS    
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgów Kręgosłupa AOSpine 
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów