Co warto wiedzieć o zawodzie fizjoterapeuty?

jak zostać fizjoterapeutą

Fizjoterapeuci są dziś trzecim najbardziej rozpowszechnionym zawodem medycznym na świecie. Rola fizjoterapeutów we współcześnie prowadzonych terapiach, które łączą ze sobą metody leczenia inwazyjnego i zachowawczego, jest nieodzowna. Fizjoterapeuci i prawidłowo prowadzona fizjoterapia nie tylko pozwalają zwiększyć efektywność i wydajność systemu opieki zdrowotnej, nie tylko ograniczają koszty medyczne związane z obciążeniem organizmu pacjenta, ale przede wszystkim znacząco wspierają skuteczność kosztownego leczenia operacyjnego oraz skracają czas powrotu do pełnej sprawności życiowej. Fizjoterapia stosowana profilaktycznie podnosi ogólny, zdrowotny dobrostan społeczeństwa, zmniejsza urazowość, ogranicza rozwój chorób społecznych jak np. dyskopatia. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić jak zostać fizjoterapeutą i jakie miejsce zajmuje dzisiaj zawód fizjoterapeuty we współczesnym systemie opieki zdrowotnej. Zapraszamy do lektury.

Jak zostać fizjoterapeutą?

Aby zostać fizjoterapeutą należy ukończyć pięcioletnie kierunkowe studia magisterskie jednolite lub dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizjoterapia i uzyskać tytuł magistra fizjoterapii. Studia można podjąć na uczelniach państwowych bądź w niepublicznych szkołach wyższych. Najwyżej cenione są studia fizjoterapeutyczne na odpowiednich wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego i na Akademiach Medycznych.

Czy fizjoterapeuta to lekarz?

Nie, fizjoterapeuta nie jest lekarzem. Jest pracownikiem medycznym pierwszego kontaktu, który ma prawo diagnozować i prowadzić samodzielnie leczenie oparte o wiedzę i metody z dziedziny fizjoterapii. Ma również prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta.

Z naszego bloga dowiesz się też dokładnie, na czym polega fizjoterapia oraz jakiego rodzaju specjalizacje wyróżnia się w jej ramach.

Czy fizjoterapeuta może wystawiać receptę?

Fizjoterapeuta nie ma prawa przepisywać leków receptowych — podobnie jak nie ma prawa do wystawiania zwolnień L4, skierowań na badania inwazyjne oraz wykonywania zabiegów inwazyjnych. W przypadku gdy uzna, że taka konieczność istnieje powinien skierować pacjenta do lekarza specjalisty na dodatkowe, pogłębione konsultacje. 

Fizjoterapeuta może natomiast rekomendować i polecać stosowanie preparatów i środków z grupy OTC, czyli nieobjętych receptami oraz stosowanie produktów medycznych wspierających leczenie fizjoterapeutyczne.

Szukasz  specjalisty-fizjoterapeuty w Warszawie? Sprawdź naszą ofertę w zakresie fizjoterapia Warszawa.

Co to jest ustawa o zawodzie fizjoterapeuty?

Jest to ustawa podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 25 września 2015 r. Ustawa ta opisuje i kodyfikuje prawa i obowiązki fizjoterapeuty, oraz określa i sankcjonuje zasady, na których może być wykonywany zawód fizjoterapeuty. Najważniejsze zapisy ustawy są powszechnie dostępne w internecie.

Kto to jest technik fizjoterapeuta?

Technik fizjoterapeuta to określenie, którego się obecnie nie używa i związane jest z okresem sprzed ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, kiedy zasady wykonywania tego zawodu nie były określone. W świetle ustawy o zawodzie terapeuty z 25. września 2015r., specjalista mogący zajmować się profesjonalnie i legalnie leczeniem fizjoterapeutycznym to mgr fizjoterapii.

Czym się różni fizjoterapeuta od rehabilitanta?

Fizjoterapeuta to pracownik medyczny, który ukończył studia kierunkowe na wydziale fizjoterapii i ma prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty – czyli może prowadzić leczenie samodzielne lub w konsultacji z lekarzem specjalistą zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną i fizjoterapeutyczną. Fizjoterapeuta może uczestniczyć w procesie rehabilitacji prowadząc fizjoterapię jako jej część. 

Rehabilitant to określenie ogólne określające osobę, która prowadzi określone działania rehabilitacyjne w określonym zakresie. Może to być np. pracownik społeczny, psychoterapeuta, trener personalny, dietetyk, terapeuta zajęciowy, trener Reha Pilates, pracownik socjalny itp.

Czym się różni fizykoterapia od fizjoterapii?

Fizykoterapia jest jedną z dziedzin-specjalizacji należących do fizjoterapii. Polega na wykorzystywaniu naturalnych zjawisk fizycznych i generowanych przez nie bodźców. Fizykoterapia posługuje się między innymi światłem, polem magnetycznym, ultradźwiękami, ciepłem lub chłodem, prądem elektrycznym w celu oddziaływania na odpowiednie partie ludzkiego ciała lub określone tkanki wewnętrzne.

Różnice między fizjoterapeutą a ortopedą

Fizjoterapeuta jest pracownikiem medycznym pierwszego kontaktu, który ma prawo do diagnozowania i prowadzenia leczenia fizjoterapeutycznego. Ortopeda jest lekarzem specjalistą, którego zakres kompetencji przewyższa zakres kompetencji fizjoterapeuty. Zależność między tymi specjalizacjami pokazuje schemat postępowania związany z udziałem obu specjalistów w procesie leczenia. Podręcznikowy scenariusz zakłada wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje do ortopedy i dopiero ortopeda kieruje do fizjoterapeuty. 

W świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty można pominąć lekarza pierwszego kontaktu i udać się do fizjoterapeuty jako pracownika medycznego pierwszego kontaktu. W przypadku gdy dolegliwość pacjenta przekracza kompetencje fizjoterapeuty, ten powinien skierować pacjenta do specjalisty ortopedy bądź neurochirurga. Podejmując decyzję o wyborze specjalisty w przypadku pierwszej wizyty -naszym zdaniem najlepiej  kierować się zdrowym rozsądkiem. W przypadku dolegliwości ogólnych o niewielkim nasileniu spokojnie można udać się do fizjoterapeuty. Jeśli problem zdrowotny okaże się poważny, z pewnością skieruje nas do lekarza specjalisty. W przypadku poważniejszych dolegliwości, chorób przewlekłych, urazów, poważnych kontuzji, występowania objawów neurologicznych – lepszym wyborem będzie wizyta u ortopedy lub neurochirurga.

Udostępnij artykuł

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.