Holistyczny Pakiet Neuroendoskopowy - odpowiedź na potrzeby pacjentów, którzy chcą zoperować kręgosłup metodą endoskopową

Wywiad z dr. Rafałem Górskim – część V.

W dzisiejszej części wywiadu z dr Górskim dowiemy się jak wygląda sytuacja pacjentów, którzy potrzebują zoperować kręgosłup i metoda endoskopowa jest dla nich najlepszym wyborem. Opowiemy też o tym, jak na potrzeby tych pacjentów odpowiada FORM, swoją ofertą holistycznego pakietu neuroendoskopowego.

 

Jak wygląda sytuacja pacjentów, którzy potrzebują operacji endoskopowej kręgosłupa?

Jak wygląda rzeczywistość pacjenta, który potrzebuje i chce zoperować kręgosłup metodą endoskopową? Jak w tą rzeczywistość wpisuje się FORM ze swoją ofertą HOLISTYCZNEGO PAKIETU NEUROENDOSKOPOWEGO?

Od razu możemy powiedzieć i bardzo jasno zdefiniować, czego brakuje na rynku prywatnych usług związanych z neurochirurgią i chirurgią kręgosłupa. Nie mówię, że wszędzie, ale w większości miejsc. Brakuje zintegrowanego podejścia do pacjenta, czyli (tak jak to się ładnie określa, jest to modne bardzo określenie, ale myślę, że słuszne) „holistycznego” podejścia do pacjenta

Co się dzieje w innych miejscach, które wykonują procedury endoskopowe? Od razu należy nadmienić, że wcale tak wiele ich nie ma. Są oczywiście, ale skala działania większości z nich jest jeszcze dość mała – podobnie zakres przeprowadzanych operacji. 

 

Co pacjentom w tej potrzebie oferuje FORM? Holistyczny pakiet neuroendoskopowy

My z pewnością możemy powiedzieć, że jako specjalistyczna grupa lekarzy neurochirurgów, chirurgów kręgosłupa i ortopedów w ramach FORM wykonujemy bardzo dużą liczbę procedur w relatywnie krótkim czasie. Jesteśmy grupą operacyjną o dużej “wydajności”, możemy przeprowadzić więcej operacji i zrobić to sprawniej. Wynika to z tego, że działamy w sposób zintegrowany, wzajemnie się konsultując i omawiając każdy przypadek. Można powiedzieć, że mamy wspólną ekspertyzę, rozpoznanie, opracowanie metod leczenia i metod operacyjnych i według tego operujemy już indywidualnie. Przykładowo pacjent zoperowany przez jednego z lekarzy naszej grupy może być zoperowany według mojej diagnozy i zaleceń. Uzupełniamy się doświadczeniami i różnoraką wiedzą, co jest z ogromną korzyścią dla pacjenta. 

To jeśli mówimy o samych operacjach. Do tego dochodzą właśnie etap diagnostyczny, odpowiednio włączone przygotowanie rehabilitacyjne przed samym zabiegiem i, rzecz jasna, faza pooperacyjna – dochodzenie do pełni sił, rekonwalescencja i rehabilitacja. Pacjent dostaje w FORM właśnie to szerokie podejście, jest prowadzony w sposób możliwie jak najbardziej spójny. Poszczególne etapy leczenia są zintegrowane, a lekarze i terapeuci wzajemnie się uzupełniają i wymieniają wiedzą, doświadczeniem ważnym w danym przypadku. To wyróżnia FORM – holistyczne pakiety dedykowane dla każdej ze specjalności – w moim przypadku i w przypadku mojego zespołu jest to Holistyczny Pakiet Neuroendoskopowy – czyli endoskopowe operacje kręgosłupa