Przesyłanie plików rezonansu na e-mail (Windows 10)

Film przedstawia instrukcję jak przesłać za pomocą WeTransfer pliki z rezonansem na adres e-mail kliniki Form Grupa Lekarska.

2. Następnie włóż płytę do napędu CD/DVD w swoim komputerze, a następnie wykonaj krok po kroku, czynności jak w filmie instruktażowym.