Nasz sukces mierzymy
Twoim zdrowiem

W Form oferujemy pacjentom kompleksowe, nowatorskie i skuteczne usługi medyczne. Nasze podejście łączy konsultacje, diagnostykę, zabiegi operacyjne, leczenie zachowawcze i rehabilitację, w spójny, holistyczny proces szybkiego powrotu do zdrowia. Zespół wybitnych lekarzy i terapeutów Form w codziennej praktyce stosuje najlepsze metody dostępne światowej medycynie w dziedzinie ortopedii, neurochirurgi i rehabilitacji. Oddajemy je do Państwa dyspozycji.