Nasz sukces mierzymy
Twoim zdrowiem

W Form oferujemy pacjentom kompleksowe i nowatorskie usługi medyczne. Nasze podejście łączy konsultacje, diagnostykę, zabiegi operacyjne, leczenie zachowawcze i fizjoterapię w spójny, holistyczny proces powrotu do zdrowia.

Zespół  lekarzy i terapeutów Form w codziennej praktyce stosuje metody dostępne światowej medycynie w dziedzinie ortopedii, neurochirurgi i rehabilitacji.