Profil

Trener, wykładowca, autor publikacji, doktor Wychowania Fizycznego w dziedzinie Anatomii i Biomechaniki. Wybitny specjalista z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu motorycznym oraz prewencji urazów narządów ruchu i kręgosłupa. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnik polskich i międzynarodowych kursów, szkoleń, sympozjów i konferencji. Autor licznych prac i publikacji. Trener czołowych polskich klubów piłkarskich odpowiedzialny za przygotowanie ruchowe. W Form tworzy i kieruje Szkołą Zdrowego Kręgosłupa, w której wdraża i rozwija metodę Reha-Pilates.

Specjalizuje się w:

Specjalizuje się w:

 • Reha-Pilates, trener II stopnia
 • przygotowanie motoryczne sportowców, trener UEFA A
 • anatomia i biomechanika
 • profilaktyka i prewencja urazów mechanicznych narządów ruchu i kręgosłupa

Szkolenia / Staże / Kursy

 • „STAW KOLANOWY – WARSZTATY DLA FIZJOTERAPEUTÓW”;
 • organizator: Carolina Medical Center; 2004
 • Kursu Trenera I klasy w piłce nożnej w Szkole Trenerów przy AWF Warszawa
 • Specjalizacja instruktorska z narciarstwa zjazdowego, uprawnienia
 • Instruktora Narciarstwa Zjazdowego PZN
 • Zdobycie uprawnień Międzynarodowego Instruktora Windsurfingu VDWS (Verband Watersport Schule)
 • Współautor projektu współpracy Zakładu Anatomii AWF Warszawa z Kliniką Chirurgii Endoskopowej w Żorach / badania biomechaniczne i diagnostyka kliniczna kończyn dolnych piłkarzy nożnych przed i po urazie zerwania więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego