Regulamin szczególny rehabilitacji obowiązujący w trakcie pandemii COVID-19