Od 1 czerwca zmiany zasad działania placówki!

Od 1 czerwca wprowadzamy następujące zmiany zasad działania placówki:

  • 1.) Przywracamy zabiegi fizykoterapii (tylko jako uzupełnienie do wizyty fizjoterapeutycznej; brak możliwości wykupienia samego zabiegu fizykoterapii).
  • 2.) Powracamy do dotychczasowego model działania: wizyta 40 min. terapii indywidualnej + do 40 min. ćwiczeń/zabiegów. Przed każdą wizytą stanowisko pracy jest dezynfekowane.
  • 3.) Wprowadzamy limitu osób: w każdym pomieszczeniu (sali do fizjoterapii) przebywać może maksymalnie 1 pacjent na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.
  • Więcej informacji na temat działania kliniki podczas pandemii COVID-19