Co to jest endoskopia kręgosłupa (neuroendoskopia)?

Wywiad z dr. Rafałem Górskim - część II.

Zapraszamy na część II naszego wywiadu z dr. Rafałem Górskim. Dowiedzą się z niej Państwo co to jest endoskopia kręgosłupa (czy inaczej: neuroendoskopia), czy jest ona bezpieczna i jakie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu operacji ma zespół doktora Rafała Górskiego.

Co to jest endoskopia kręgosłupa, czasami nazywana też neuroendoskopią?

Neuroendoskopia to, mogę chyba tak powiedzieć, nazwa wprowadzona przeze mnie i mój zespół. Genezą sformułowania “neuroendoskopia” jest fakt, że jako zespół chirurgów, przeprowadzamy operacje endoskopowe nie tylko w kręgosłupie i w jego obrębie, ale także wewnątrzczaszkowo, w podstawie czaszki, czasami wykonujemy operacje w asyście endoskopii guzów mózgu i chorób naczyniowych mózgu. Przeprowadzamy po prostu operacje neurochirurgiczne przy pomocy endoskopu – czyli wspomniane neuroendoskopie

Skupmy się teraz na endoskopowych operacjach kręgosłupa. Metoda endoskopowa w operowaniu kręgosłupa rozwijana jest dłuższego czasu, można powiedzieć, że co najmniej od 20 lat. Endoskopia jako systemy, których używamy do operacji, wciąż ewoluuje. Początki to operacje, które można powiedzieć, były robione jedynie w asyście technik endoskopowych. Następnie weszła endoskopia, która polega na tym, że do pola operacyjnego wprowadzamy endoskop i kamerę, która jest w stanie bardziej precyzyjnie pokazać pole operacyjne i w znacznej mierze pomóc w prowadzeniu operacji. Dziś dysponujemy systemami endoskopowymi o nieprawdopodobnym wręcz stopniu zaawansowania, precyzji i naprawdę minimalnej inwazyjności.  

 

Endoskopia a małoinwazyjne metody operacyjne

Panie doktorze, czy można postawić znak równania między endoskopią i małoinwazyjnymi metodami operacyjnymi? Czy te pojęcia są równoważne? Czy endoskopia w jakiś sposób zawiera się w tych metodach? Chciałbym też prosić Pana, żebyśmy uporządkowali sobie różne pojęcia związane z tą dziedziną. Pojawia się pojęcie endoskopii, laparoskopii, mikrodiscektomii, discektomii, metod klasycznych, które nadal są stosowane i równouprawnione można powiedzieć. Więc chciałbym, żeby Pan dr trochę pomógł nam zrozumieć te pojęcia. 

Jednoznacznie możemy określić, że endoskopia jest jedną z technik, zawierającą się w małoinwazyjnych technikach operacyjnych czy też minimalnie inwazyjnych – tak w chirurgii ogólnej jaki i w neurochirurgii kręgosłupa. Endoskopia w dniu dzisiejszym, możemy to śmiało powiedzieć, jest najbardziej zaawansowaną i najmniej inwazyjną metodą operacyjną. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nie wymyślono jeszcze mniej inwazyjnej metody operacji schorzeń kręgosłupa, co więcej – to właśnie schorzenia kręgosłupa są tymi, w leczeniu których metoda endoskopowa znajduje szczególnie skuteczne zastosowania.

Rzeczywiście tych metod małoinwazyjnych jest kilka więc spróbujemy sobie je uporządkować. Już coraz rzadziej ale nadal dostaję pytania typu:  „Czy można u mnie  zoperować dyskopatię laparoskopowo?”. Laparoskopia jest małoinwazyjną metodą operacyjną dedykowaną tylko i wyłącznie operacjom brzusznym. Laparoskopowo możemy zoperować pęcherzyk żółciowy czy wyciąć wyrostek robaczkowy. Metody tej nie stosujemy w operacjach kręgosłupa. Z kolei takie operacje i techniki jak mikrodiscektomia, laminotomia, mikrodiscektomia klasyczna, bo też takie sformułowania się pojawiają, są to techniki przy pomocy których wykonuje się wciąż bardzo wiele operacji kręgosłupa. W szczególności mówimy tutaj o operacjach dyskopatii i oczywiście tutaj przeważają operacje dyskopatii lędźwiowej. Są to operacje z użyciem mikroskopów, specjalnych źródeł światła. Są to techniki, dzięki którym lekarz operujący zyskuje możliwie jak najdokładniejszy obraz pola operacyjnego z zachowaniem możliwie jak najmniejszej ingerencji w tkanki. Nadal stosuje się także techniki i procedury klasyczne – czyli na otwarto, ale znowu z możliwie jak najmniejszą inwazją. Natomiast chciałbym jeszcze raz powiedzieć – pomimo ogromnej redukcji inwazyjności tych metod i ich nieprawdopodobnemu dopracowaniu na przestrzeni lat – w porównaniu z procedurami endoskopowymi – różnica w inwazyjności jest kolosalna (na korzyść operacji endoskopowych)

Endoskopia jest tą najbardziej nowoczesną, współczesną i najmniej inwazyjną metodą, dzięki której możemy pomagać pacjentom w zupełnie nowy i skuteczny sposób.

 

Czy endoskopia kręgosłupa jest bezpieczna?

Panie doktorze, jak wygląda – nazwijmy to „stabilność” technologii endoskopowej i technik operacyjnych, na które ona pozwala. Jak Pan wspomniał metoda jest na rynku od wielu lat. Jak bardzo jest sprawdzona, przetestowana – słowem bezpieczna i dopracowana.  

Odpowiadając na to pytanie skoncentruję na systemie i technikach, które my stosujemy na co dzień, jeżeli chodzi o operacje endoskopowe. System endoskopowy, którego obecnie używamy jest cały czas rozwijany i udoskonalany. Wciąż trwają prace zmierzające do ciągłej jego poprawy. Powodują one, że nasze operacje są jeszcze bardziej bezpieczne, że możemy zwiększać target pacjentów – (przyp. red. to znaczy operować coraz bardziej skomplikowane przypadki). To prowadzi nas do możliwości operowania  już naprawdę zaawansowanych patologii. System, którego używamy jest bardzo, bardzo zaawansowany – ma ponad 20 lat ciągłego użycia i rozwoju. Już na początku lat dwutysięcznych, niemieccy neurochirurdzy i chirurdzy kręgosłupowi opublikowali pierwsze serie przypadków, które były seriami już wieloletnich obserwacji chorych po operacjach endoskopowych, a to były grupy po kilkuset pacjentów. Historia i stabilność tej techniki operacyjnej jest więc naprawdę niepodważalna. 

 

Doświadczenie w operacjach endoskopowych kręgosłupa

Panie doktorze, ile operacji neuroendoskopowych przeprowadził Pan i zespół, z którym Pan pracuje? Bo wiem, że pracuje Pan również zespołowo.

Moje pierwsze zetknięcie z endoskopią miało miejsce wiele, wiele lat temu – więc tych operacji nie sposób policzyć dokładnie. Ale tę najbardziej współczesną i najbardziej zaawansowaną endoskopię, którą nazywam właśnie neuroendoskopią stosuję od niecałych 2 lat. I w tym krótkim czasie zoperowaliśmy już ponad 100 pacjentów. To jest ponad 100 pacjentów, których mamy już w długich obserwacjach oceny wyników leczenia. I są to bardzo różne przypadki – nie tylko endoskopowe operacje przepukliny kręgosłupa lędźwiowego ale chorzy operowani z różnymi schorzeniami. Są to m.in. dyskopatia lędźwiowa, operacje w odcinku szyjnym, dekompresje kanału kręgowego i pojedyncze jeszcze (ale już operowane endoskopowo) dyskopatie piersiowe. Czyli to nasze portfolio – zakres przeprowadzanych przez nas operacji neuroendoskopowych, jest już bardzo, bardzo szeroki, a wykonujemy je w sposób ciągły. Liczba tych chorych i zabiegów rośnie bowiem wręcz lawinowo.

Zapraszamy na kolejne części wywiadu!